Начало
Оценете с точност Вашата широколентова връзка
Присъединете се към нашата европейска кампания...
Регистрирайте се при нас днес, за да оцените с точност ефективността на Вашата широколентова връзка.

Общата цел на Европейската комисия и SamKnows е да предоставят на Европа надеждна и точна статистика за ефективността на широколентовата връзка в Европа.

Доброволците ще получат специално разработено устройство, оценяващо широколентовата връзка, което може да се включи в наличния модем/маршрутизатор. То се нарича „Whitebox“ (Бялата кутия) на SamKnows.

Моля, прочетете внимателно изискванията, преди да продължите.

Моля, имайте предвид, че не е задължително всеки, който се регистрира тук, да получи Whitebox на SamKnows. Въпреки това, ние Ви благодарим, че ни помагате да направим широколентовата връзка в Европа по-качествена.