Αρχική
Μετρήστε με ακρίβεια την ευρυζωνική σύνδεσή σας
Δηλώστε συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εκστρατεία μας…
Δηλώστε συμμετοχή σήμερα για να μετρήσετε με ακρίβεια την απόδοση της ευρυζωνικής σύνδεσής σας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η SamKnows από κοινού στοχεύουν να παρέχουν στην Ευρώπη αξιόπιστα και ακριβή στατιστικά στοιχεία για την απόδοση της ευρυζωνικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι εθελοντές θα λάβουν μία μονάδα μέτρησης της ευρυζωνικότητας, κατασκευασμένη ειδικά για αυτόν το σκοπό, η οποία θα μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον μόντεμ ή δρομολογητή (router). Η μονάδα ονομάζεται SamKnows Whitebox.

Αξίζει να ξοδέψετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αναλυτικά τις προϋποθέσεις πριν προχωρήσετε.

Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν θα λάβουν ένα SamKnows Whitebox όλοι όσοι καταχωρηθούν εδώ – ωστόσο σας ευχαριστούμε όλους για τη βοήθειά σας στη βελτίωση της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη.